Nieruchomości i inwes­tycje budowlane

Kancelaria Bogdanowicz & Labe w ramach swojej dzia­łalności służy klientom pomocą przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz przy realizowaniu wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną transakcji dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości:

Doradzamy przy realizowaniu całego procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności:


Do góry

Pomagamy również przy zawieraniu umów deweloperskich, reprezentując zarówno deweloperów jaki i nabywców lokali. Świadcząc usługi na rzecz deweloperów mamy na uwadze regulacje związane z zakazem praktyk narusza­jących zbiorowe interesy konsumentów i dlatego dążymy do zminimalizowania ryzyka postępowania przed UOKiK.