Doradztwo korporacyjne

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze związane z funkcjo­nowaniem profesjonalnych uczestników rynku, w szczególności spółek i ich grup (holdingów).

Wspieramy naszych klientów na etapie tworzenia wybranych struktur (w tym międzynarodowych):

Doradzamy w wyborze rozwiązań usprawniających bieżące funkcjonowanie i pomagamy we wprowadzeniu ich w życie:

Do góry

Doradzamy w procesie zakończenia działalności:

Prowadzimy audyty prawne wszelkich struktur organizacyjnych (due diligence):

Pomagamy w opracowaniu i przeprowadzeniu transakcji kapitałowych takich jak fuzje i przejęcia, nabycie/zbycie przedsiębiorstw lub praw udziałowych:


Do góry

W wskazanym powyżej zakresie prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie praktyczne. W trakcie swojej dotychczasowej działalności braliśmy udział w opracowaniu i przeprowadzeniu wielu projektów fuzji i przejęć (transakcje M&A), tworzyliśmy i reorganizowaliśmy wielopiętrowe struktury organizacyjne, badaliśmy kondycję prawną licznych podmiotów.

Spółki, którym do tej pory doradzaliśmy w przedmiotowym zakresie prowadzą działalność w bardzo zróżnico- wanych gałęziach gospodarki. Są wśród nich podmioty m.in. z sektora finansowego, budownictwa, transportu, IT oraz przemysłu ciężkiego.