Prawo własności intelektualnej

Kancelaria Bogdanowicz & Labe doradza w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w szczegól­ności w kwestiach związanych z prawem autorskim oraz prawa własności przemysłowej. Zajmujemy się również świadczeniem usług prawnych dotyczących ochrony bazy danych.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich aspektach prawa autorskiego na rzecz twórców i podmiotów, którym przysługują prawa autorskie:

Do góry

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności: