Restrukturyzacja i postępowania upadłościowe

Kancelaria Bogdanowicz & Labe świadczy pełen zakres usług doradztwa prawnego związanego z obsługą procesów restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych (zarówno krajowych jak i transgranicznych).

Oferujemy pomoc prawną w opracowaniu i wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych takich jak:

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz upadłego i jego właścicieli oraz członków organów:


Do góry

Pomagamy również wierzycielom (zgłaszanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności, prowadzenie postępowań o wyłączenie z masy upadłości), jak i organom postępowania upadłościowego (kompleksowa obsługa prawna syndyków, nadzorców i zarządców).