Adam Labe

Adam Labe

Radca prawny, Partner

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i prawie papierów wartościowych. Posiada bogate doświad­czenie w świadczeniu usług prawnych związanych z procesami inwestycyjnymi.

W ramach swojej dotychczasowej praktyki świadczył usługi doradztwa prawnego w znaczących projektach m.in.:

Do góry

Wykształcenie:

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt:

+48 501 457 278 a.labe@bogdanowicz-labe.pl