Rynki kapitałowe

Prawnicy Kancelarii Bogdanowicz i Labe świadczą usługi doradztwa prawnego związanego z funkcjono­waniem podmiotów na rynkach kapitałowych (rynek regulowany GPW, NewConnect, Catalyst) i obrotem papierami wartościowymi.

Doradzamy emitentom i ich właścicielom podczas procesu przygotowania i przeprowadzenia publicznych (IPO, SPO) i prywatnych (private placement) ofert nabycia instrumentów finansowych (akcje, obligacje, warranty):

Do góry

Pomagamy spółkom publicznym w bieżącym funkcjonowaniu:


Pomagamy w tworzeniu funduszy inwestycyjnych i TFI. Świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz tych ostatnich.

Oferujemy bieżącą obsługę domów i biur maklerskich.